Antony ("Scotty")

Human Ranger "rescued" by Lothiriel

Description:
Bio:

AnthonyScotty.jpg

Antony ("Scotty")

Vandemyr Barbara_Heins